Priser

Priser

Taksterne for fysioterapi er fastsat iflg. overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Danske Fysioterapeuter.

Priser for alm. fysioterapi (m. lægehenvisning) pr. 01.04.2016:

(OBS: Priserne for behandling med trykbølge og akupunktur er tillæg til prisen for en normalbehandling).

Konsultation Patientandel Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 262,47 133,00
Normal behandling 166,89  88,00
Kort behandling 111,26  59,00
Holdtræning 111,26  59,00
​Opfølgende træningsterapi​/Selvtræning  55,63  30,00
Andet
Udeblivelse 160,00    0,00
Fysioterapi uden henvisning​, normal behandling 300,00    0,00
Trykbølge  50,00    0,00
Akupunktur  50,00    0,00