Priser

Priser

Taksterne for fysioterapi er fastsat iflg. overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Danske Fysioterapeuter.

Priser for alm. fysioterapi (m. lægehenvisning) pr. 01.10.2023:

(OBS: Priserne for behandling med trykbølge og akupunktur er tillæg til prisen for en normalbehandling).

Konsultation Patientandel Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 299,29 133
Normal behandling 190,30  88
Kort behandling 126,88  59
Holdtræning 126,88  59
​Opfølgende træningsterapi​/Selvtræning 63,44  30
Andet
Udeblivelse 313,51    0,00
Fysioterapi uden henvisning​, normal behandling 313,51    0,00
Trykbølge ikke fokuseret  0,00    0,00
Akupunktur  50,00    0,00
K-laser behandling som tillæg til fys. behandling 150
K-laserbehandling som selvstændig ydelse
5 gange behandling

305

1300 (5 gange)

Solemaids såler til behandling af Severs Syndrom 1400