Priser

Priser

Taksterne for fysioterapi er fastsat iflg. overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Danske Fysioterapeuter.

Priser for alm. fysioterapi (m. lægehenvisning) pr. 01.04.2016:

(OBS: Priserne for behandling med trykbølge og akupunktur er tillæg til prisen for en normalbehandling).

Konsultation Patientandel Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 275,45 133,00
Normal behandling 175,14  88,00
Kort behandling 116,76  59,00
Holdtræning 116,76  59,00
​Opfølgende træningsterapi​/Selvtræning  58,38  30,00
Andet
Udeblivelse 160,00    0,00
Fysioterapi uden henvisning​, normal behandling 453,79    0,00
Trykbølge  50,00    0,00
Akupunktur  50,00    0,00