Priser

Priser

Taksterne for fysioterapi er fastsat iflg. overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Danske Fysioterapeuter.

Priser for alm. fysioterapi (m. lægehenvisning) pr. 01.04.2024:

(OBS: Priserne for behandling med trykbølge og akupunktur er tillæg til prisen for en normalbehandling).

Konsultation Patientandel Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 307,58 133
Normal behandling 195,57  88
Afgrænset behandling 130,39  59
Holdtræning 130,39  59
​Superviseret selvtræning 65,20  30
Andet
Udeblivelse 322,19    0,00
Fysioterapi uden henvisning​, normal behandling 506,72/322,19    0,00
Trykbølge ikke fokuseret  0,00    0,00
Akupunktur  50,00    0,00
K-laser behandling som tillæg til fys. behandling 150
K-laserbehandling som selvstændig ydelse
5 gange behandling

305

1300 (5 gange)

Solemaids såler til behandling af Severs Syndrom 1400