Priser

Priser

Taksterne for fysioterapi er fastsat iflg. overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Danske Fysioterapeuter.

Priser for alm. fysioterapi (m. lægehenvisning) pr. 01.10.2021:

(OBS: Priserne for behandling med trykbølge og akupunktur er tillæg til prisen for en normalbehandling).

Konsultation Patientandel Tilskud fra “danmark”
Første konsultation 283,91 133,00
Normal behandling 180,52  88,00
Kort behandling 120,35  59,00
Holdtræning 120,35  59,00
​Opfølgende træningsterapi​/Selvtræning  60,18  30,00
Andet
Udeblivelse 297,40    0,00
Fysioterapi uden henvisning​, normal behandling 297,40    0,00
Trykbølge ikke fokuseret  0,00    0,00
Akupunktur  50,00    0,00