Vederlagsfri behandling

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til specielle patientgrupper med varige lidelser.

Du kan få vederlagsfri fysioterapi hvis du har en varig lidelse. Det vil sige at sygesikringen betaler det fulde beløb for din behandling og træning. Der kan være egenbetaling på kørselstillæg/afstandstillæg. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan også være medfødt eller opstået på et senere tidspunkt i livet.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste over de patienter og diagnoser, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan du kontakte egen læge og undersøge om du hører ind under dette tilbud.

Lægen vil i samarbejde med fysioterapeuten fastlægge om der i ordningen skal indgå individuel behandling, træning på hold eller begge dele. Diagnoser som bl.a. hører under dette tilbud er: sclerose, parkinson og hemiplegi (halvsidig lammelse – følger efter blodprop og hjerneblødning).

 

Målsætningen ved den vedlagsfri behandling er at:

  • Give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
  • Etablere fysioterapi i form af holdtræning.
  • Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Det er fysioterapeuten som vurderer hvor ofte der er behov for behandling.