Venteliste til vederlagsfri behandling

Antallet af patienter, der bliver henvist til vederlagsfri fysioterapi, er stigende, og det betyder, at der ikke er penge til, at alle patienter kan få behandling straks efter henvisning.
Også i 2023 var der udfordringer med udgiftsrammen. Det var derfor nødvendigt at antallet af behandlinger pr. patient blev sat ned og nye patienter blev opskrevet på venteliste.
Formålet med ventelisten er at undgå en lignende situation, så det sikres, at patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ikke skal opleve pause i behandlingen.

Udgiftsrammen til vederlagsfri fysioterapi er aftalt mellem Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening (RLTN), og Danske Fysioterapeuter har løbende gjort KL opmærksom på, at der kommer flere patienter ind i ordningen.
Det er således en del af aftalen mellem KL og Danske Fysioterapeuter, at nye patienter kommer på venteliste.
Samtidig er det også aftalt, at fysioterapeuterne i videst muligt omfang skal effektivisere behandlingen, så så mange patienter som muligt kan få glæde af ordningen.
kilde: Vederlagsfri: Trist, men nødvendigt med ventelister (fysio.dk)

Det betyder det for dig som er i gang med behandlingsforløb: Der bliver udarbejdet en behandlingsplan. Dine individuelle behandlinger hos fysioterapeuten fortsætter, men ikke så hyppige. Efter aftale med fysioterapeuten kan der udarbejdes et program som du kan træne efter i eget hjem.

Det betyder det for dig som lige har fået henvisning til vederlagsfri behandling: Den økonomiske ramme for vedlagsfri behandling er ved at være opbrugt for i år. Derfor er det aftalt politisk at alle nye patienter som henvender sig, bliver skrevet på venteliste til 2024.

Hvis du ønsker flere behandlinger end det som kan tilbydes gennem din henvisning, kan du aftale med din fysioterapeut om behandling med egen betaling. 

Ønsker du mere information om vederlagsfri behandling og ventelisten, kan du spørge din fysioterapeut eller egen læge.